Sagotrollets förskola

Sagotrollets lekplats en solig eftermiddag

På Sagotrollet är arbetssättet inspirerat av ur och skur då delar av personalen gått utbildning via Friluftsfrämjandet.

Sagotrollets förskola har två avdelningar. Safiren är för de yngre barnen och Smaragden är för de äldre barnen.

På förskolan får leken stort utrymme. Genom leken utvecklas bland annat barnens förmåga till att samarbeta, fantisera, visa hänsyn och empati. Innemiljön ses som föränderlig och barnen är med och planerar förskolans lek- och lärmiljö.

Vi har ett nära samarbete över hela förskolan där barnen ges möjlighet att besöka och leka på våra olika åldersindelade avdelningar. Detta gör att barnen lär känna pedagoger, miljö och kamrater likväl som pedagoger lär känna barnen vilket i sin tur underlättar inskolning till annan avdelning.

Utemiljön består av fyra gårdar som erbjuder varierande material och verktyg anpassat för utevistelse, utforskande och lek.

Vi tycker att det är viktigt att barnen bli sedda och känner sig värdefulla. Det ska kännas tryggt, roligt och lärorikt att vara på vår förskola. Kom gärna och besök oss!

Maten till Sagotrollets förskola lagas i Gunnarsboskolan.

Du hittar matsedeln via appen skolmaten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där kan du se vilken mat som serveras under veckan.

Om ditt barn behöver särskild kost måste en ansökan om specialkost , 228.6 kB. göras.

Förskolan använder sig bland annat av instagram för att synliggöra förskolans utbildning och för att bidra till en utökad samverkan mellan förskola och hem. Du som vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen får ansöka om att följa den förskola ditt barn är placerad på.

I dokumentet Instagram i Mullsjö kommunala förskolor , 126.1 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om hur förskolan använder sig av applikationen.

Relaterade länkar

Kontakt

Senast uppdaterad:
4 oktober 2021