Bullerbyns förskola

Lekplatsen vid Bullerbyns förskola en solig dag

Bullerbyns förskola har avecklats då nytt vårdcentrum ska byggas på platsen. Verksamheten finns nu mera på Trollängens förskola.

Senast uppdaterad:
28 augusti 2023