Öppna förskolor

Kommunen har en öppen förskola med svenskundervisning. Svenska kyrkan och Missionskyrkan ordnar också sådana träffar.

Senast uppdaterad:
11 maj 2021