Öppna förskolor

Kommunen har en öppen förskola som är en del av Familjecentralen. I den ingår också öppen förskola med svenskundervisning. Svenska kyrkan och Missionskyrkan ordnar också träffar.

Senast uppdaterad:
10 september 2023