Nationella skärpta allmänna råd för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Öppna förskolor

Kommunen har en öppen förskola med svenskundervisning. Svenska kyrkan och Missionskyrkan ordnar också sådana träffar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2020