Kommunala förskolor

Mullsjö kommun har fem kommunala förskolor som alla arbetar för likvärdighet, efter en gemensam verksamhetsfilosofi och med prioriterade målområden.

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet genom att stärka självkänsla baserat på ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Prioriterade målområden i förskolan läsåret 20/21

  • Flerspråkighet.
  • Lärmiljöer för undervisning utomhus.
  • Digitalisering - att arbeta med digitala verktyg som ett komplement (berättande, skapande och utforskande tillsammans).
Senast uppdaterad:
28 april 2021