Fristående, privata förskolor

I kommunen finns två fristående förskolor: Förskolan Sagotrollet och Kyrkvillans förskola. Båda följer skollagen och arbetar med utgångspunkt i förskolans läroplan.

Enligt Skolverket kan fristående förskolor exempelvis drivas av ett aktiebolag, ett trossamfund, en stiftelse eller en ekonomisk förening i form av kooperativ. För fristående förskolor gäller i princip samma regler som för kommunala förskolor.

Ansök om fristående förskoleplats

Du som vårdnadshavare söker plats på de fristående förskolorna genom blankett
ansökan om plats i förskola (pdf)

Lämna eller skicka in blanketten till :

Mullsjö kommun
Barn och utbildningsförvaltningen
Box 47
565 21 Mullsjö

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Förskolornas egna webbsidor

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2021