Avgifter och regler

Månadsavgiften per barn beräknas som en procentandel av hushållets sammanlagda inkomster innan skatt. 

Inkomst och avgift

Avgiften är en procentandel av hushållets avgiftsgrundande inkomst (inklusive skatt, se nedan). Vi tillämpar dock maxtaxa, vilket innebär att det finns ett maxbelopp.


Antal barn

1

2

3

Vistelsetid upp till 15 timmar i veckan

2%

1%

0,8%

Visstelsetid över 15 timmar i veckan

3%

2%

1%


 • Månadsavgiften betalas innevarande månad under hela året från och med det datum då barnet fått en placering.
 • Månadsavgiften betalas även om barnet är frånvarande. Om barnet är sjukt mer än två veckor i rad, kan du ansöka om avdrag.
 • Om du inte betalar månadsavgiften i tid kommer du att få påminnelse och så småningom krav.
 • Vid utebliven betalning kan ditt barn bli avstängt från förskolan och ni erbjuds ingen ny plats förrän skulden är betald.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster inklusive skatt:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag till barn till den del det utgör arvode
 • Sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildning avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Inkomst av näringsverksamhet

Redovisa inkomst

 • När ditt barn får en plats i förskolan behöver vi få uppgifter om hushållets inkomst. Använd blanketten inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tänk på att redovisa all skattepliktig inkomst.
 • Ibland kontrollerar vi inkomstuppgifterna med uppgifter från Försäkringskassan eller Skatteverket.
 • Om du inte redovisar inkomsten kommer du att få betala maxtaxa.
 • Om hushållets inkomst förändras på grund av ändrad sysselsättning eller familjesituation måste du lämna nya inkomstuppgifter.
 • Om vi tagit ut felaktig avgift reglerar vi det i efterhand.

Dina uppgifter i inkomstredovisningen kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Längre ner på sidan hittar du mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter.

Närvaro, frånvaro och schema

Om du arbetar eller studerar

Ditt barn har rätt att vara på förskolan under den tid du arbetar eller studerar samt under restiden till och från arbetet eller studierna. När du är ledig är ditt barn också ledigt från förskolan.

Schema

När barnet får en plats i förskolan ska schemat registreras i apped Tieto Edu. Schemat ska utgå ifrån att den vårdnadshavare som börjar arbeta sist lämnar barnet på förskolan och att den vårdnadshavare som slutar tidigast hämtar barnet. Schemat ligger till grund för månadsavgiften samt förskolans planering. Lämna ett nytt schema in i så god tid som möjligt om något förändras.

Om du är föräldraledig eller arbetslös

Om du är föräldraledig för annat barn eller om du är arbetslös har ditt barn rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka. Dessa timmar är förlagda på fasta dagar och tider. Tänk på att anmäla när du är tillbaka i arbete eller studier igen.

När ditt barn blir sjukt

När ditt barn blir sjukt måste du meddela förskolan. Anmäl frånvaro via appen Tieto Edu. Var tydlig med vilken sjukdom det gäller, eftersom personalen kan bidra till minskad smittspridning.

Tänk på att låta barnet vara hemma tillräckligt länge för att orka med förskolan. Då visar du också hänsyn genom att minska risken för att andra blir smittade.

När du själv blir sjuk

Om du som vårdnadshavare blir sjuk försöker personalen att anpassa ditt barns schema efter dina behov. Du har dock inte rätt att lämna ditt barn till förskolan utöver barnets ordinarie schema. Om du är sjuk ofta eller under en längre period kan vi be dig lämna läkarintyg till förskolan.

Rätt till allmän förskola

Ditt barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Denna rätt gäller oavsett om du som vårdnadshavare arbetar eller inte. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar 15 timmar förlagda på tisdagar, onsdagar och torsdagar.

Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider, vilket innebär att ditt barn är ledig från förskolan under skolans lov ex påsklov, sommarlov, höstlov osv.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig med barn i den allmänna förskolan (pdf)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2019