Försäkring

Ditt barn är försäkrat under sin tid i förskola och skola. Försäkringen gäller även på vägen dit och hem.

Vid skada

Sök läkare eller tandläkare. Kom ihåg att spara alla originalkvitton! Tänk på att läkare måste föreskriva eventuella taxiresor till och från skola och att det ska godkännas av Svedea innan resan påbörjas.

Anmälan

Anmäl skadan till Svedea, telefon 0771-16 01 99 eller på www.svedea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller under ordinarie verksamhet i förskola, skola eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten såsom skolresor och PRAO med mera och som är godkända av rektor eller motsvarande.

Mer om försäkringen

Försäkringsbeskedet(pdf)  , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.kan du läsa en kortfattad beskrivning av kommunens olycksfallsförsäkring.

Om olycksfallsskadan medfört kontakt med sjukvårdande inrättning, kan ersättning lämnas för den försäkrades tillhörigheter som skadats eller förstörts vid skadetillfället. Med ”personliga tillhörigheter” avses inte dator, mobiltelefon, iPad, iPod eller annan liknande elektronisk utrustning men däremot till exempel glasögon. Ersättning lämnas antingen för den reparationskostnad som uppstår eller för den förstörda tillhörighetens dagsvärde.

Kontakt

Senast uppdaterad:
21 april 2022