Försäkring

Ditt barn är försäkrat under sin tid i förskola och skola. Försäkringen gäller även på vägen dit och hem.

Åtgärder vid skada

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
- Spara alla kvitton
- Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå
under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget
i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor
göras.

Anmälan

Anmäl skadan till Protector försäkring www.protectorforsakring.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller under ordinarie verksamhet i förskola, skola eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten såsom skolresor och PRAO med mera och som är godkända av rektor eller motsvarande.

Mer om försäkringen

Försäkringsbeskedet(pdf)  , 78.4 kB, öppnas i nytt fönster.kan du läsa en kortfattad beskrivning av kommunens olycksfallsförsäkring.

Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade måste behandlas
av läkare, lämnas ersättning för kostnader för tillhörigheter som
normalt bärs på kroppen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
6 december 2023