Information om coronaviruset för dig som vårdnadshavare

Här hittar du som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor information.

Förskolor och skolor hålls öppna som vanligt

Grundskolan och förskolan är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande.
Både skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion.
Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och undervisning ska ske i skolan.

Pandemin har inneburit stora påfrestningar för vår skola, som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning.
Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen, så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet..

Det innebär att:

  • Symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19.
  • Sjuka barn och elever ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknandet.
  • Följ råden från smittskyddsenheten kring testning och smittspridning, läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämtning och lämning sker utomhus. Respektive förskola och fritidshem informerar om nya rutiner.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass upp till årskurs 9 testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det. Förskolebarn rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning.

Om barnet har bekräftad smitta ska rektor kontaktas snarast.

Mer information kan man läsa på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Trollehöjdskolans åttor: Elever hjälper till med tillverkning av handspritöppnas i nytt fönster
  • April 2020: Trollehöjdskolans nior monterar skyddsvisir. Visiren är utskrivna på 3D-skrivare av Drastic Plastic 3D.
  • April 2020: Trollehöjdskolans sjuor syr munskydd till hemsjukvården. Allt material till munskydden är skänkt av Damella
  • Maj 2020: Björksäter F-1 lämnar över dikter, hälsningar, ritade hjärtan och vitsippor till boende på Margaretas park. Mycket uppskattat!

Nationella proven ställs in

Utifrån rådande läge har Skolverket bestämt att vårens nationella prov ställs in.

Att organisera ett nationellt prov kräver noggrann planering från skolans sida. Många skolor är just nu hårt ansträngda och måste planera sin verksamhet från dag till dag. I den här situationen riskerar det nationella provet att utgöra en alltför stor belastning på skolorganisationen.

Läs mer
skolverket.se/coronaviruset/nationellaprovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 mars 2021