Ansök eller säg upp plats

Här kan du läsa om hur du gör när du vill ansöka om eller säga upp en plats i förskolan eller fritidshem.

Ansökan om plats ska göras minst 6 månader innan önskat startdatum. Ansök om plats i förskolan eller fritidshem via e-tjänsten:

Efter att kommunen mottagit din ansökan placeras barnet i kö. Du får en bekräftelse på barnets köplacering via e-post.

När vi har en plats att erbjuda skickar vi ett platserbjudande till dig. Du har då möjlighet att välja något av följande:

  • Acceptera erbjudandet
  • Avböja erbjudandet
  • Acceptera erbjudandet och välja att stå kvar i omplaceringskö till ert 1:a-handsval

Sökande vårdnadshavare måste svara på erbjudandet för att det ska bli godkänt.
Även om du väljer att avböja erbjudandet så måste du besvara det.

Om du vill besöka den erbjudna förskolan innan du svarar på erbjudandet, kontaktar du rektor eller koordinator för respektive förskola.

Acceptera erbjudandet

Accepterar du erbjudandet placerar vi barnet på den erbjudna förskolan och skickar ett placeringsmeddelande till dig. Barnet tas bort ur kön och förskolan kontaktar dig för att bestämma tid för introduktion.

Avböja erbjudandet

Avböjer du erbjudandet kommer barnet tas bort ur kön. Du kan anmäla barnet till kön igen, och får då ett nytt ködatum.

Acceptera erbjudandet och stå kvar i kön till 1:a-handsvalet

Accepterar du erbjudandet men väljer att stå kvar i omplaceringsskö till ditt 1:a-handsval, kommer vi att placera barnet på den erbjudna förskolan och skicka ett placeringsmeddelande till dig. Förskolan kommer kontakta dig för att bestämma tid för introduktion.

Barnet finns kvar i omplaceringskön och när vi har möjlighet att erbjuda en plats på ditt 1:a-handsval kommer du få erbjudande om det.

Omplacering

När du får hem erbjudande om omplacering till annan förskola har du bara möjlighet att acceptera eller att avböja, i övrigt gäller samma regler som ovan. Omplacering sker i augusti månad.

Om du vill säga upp ditt barns förskoleplats eller plats på fritidshem gör du det via e-tjänsten:

  • Uppsägningstiden räknas två månader från den dag din uppsägning har registrerats hos oss.
  • Om en plats inte utnyttjas under 2 månader har barn- och utbildningsförvaltningen rätt att säga upp platsen med undantag för särskilda skäl.

Om du väljer att säga upp platsen under sommaren, måste du ställa barnet i kö på nytt om du önskar fortsatt förskola. Kommunen kan inte garantera att det då finns plats på samma förskola som tidigare.

Kontakt

Senast uppdaterad:
29 september 2023