Ansök eller säg upp plats

Här kan du läsa om hur du gör när du vill ansöka om eller säga upp en plats i förskolan eller fritidshem.

Ansök om plats i förskolan eller fritidshem

Efter att kommunen mottagit din ansökan placeras barnet i kö. Du får en bekräftelse på barnets köplacering.

När vi har en plats att erbjuda skickar vi ett platserbjudande till dig. Du har då möjlighet att välja något av följande:

  • Acceptera erbjudandet
  • Avböja erbjudandet
  • Acceptera erbjudandet och välja att stå kvar i omplaceringskö till ert 1:a-handsval

Sökande vårdnadshavare måste svara på erbjudandet för att det ska bli godkänt.
Även om du väljer att avböja erbjudandet så måste du besvara det.

Om du vill besöka den erbjudna förskolan innan du svarar på erbjudandet, kontaktar du rektor eller koordinator för respektive förskola.

Acceptera erbjudandet

Accepterar du erbjudandet placerar vi barnet på den erbjudna förskolan och skickar ett placeringsmeddelande till dig. Barnet tas bort ur kön och förskolan kontaktar dig för att bestämma tid för introduktion.

Avböja erbjudandet

Avböjer du erbjudandet kommer barnet tas bort ur kön. Du kan anmäla barnet till kön igen, och får då ett nytt ködatum.

Acceptera erbjudandet och stå kvar i kön till 1:a-handsvalet

Accepterar du erbjudandet men väljer att stå kvar i omplaceringsskö till ditt 1:a-handsval, kommer vi att placera barnet på den erbjudna förskolan och skicka ett placeringsmeddelande till dig. Förskolan kommer kontakta dig för att bestämma tid för introduktion.

Barnet finns kvar i omplaceringskön och när vi har möjlighet att erbjuda en plats på ditt 1:a-handsval kommer du få erbjudande om det.

Omplacering

När du får hem erbjudande om omplacering till annan förskola har du bara möjlighet att acceptera eller att avböja, i övrigt gäller samma regler som ovan. Omplacering sker i augusti månad.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter.

Vill du säga upp ditt barns fritids- eller förskoleplats?

Om en plats inte utnyttjas under 2 månader har barn- och utbildningsförvaltningen rätt att säga upp platsen med undantag för särskilda skäl.

Om man väljer att säga upp platsen under sommaren, måste man ställa barnet i kö på nytt om man önskar fortsatt förskola. Kommunen kan inte garantera att det då finns plats på samma förskola som tidigare.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Kontakt

Senast uppdaterad:
10 oktober 2022