Stoppa invasiva växter och skydda vår biologiska mångfald

Närbild på den invasiva växten parkslide.

Närbild på den invasiva växten parkslide.

Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för invasiva främmande arter. Men det finns mycket vi kan göra för att begränsa spridningen.

Invasiva växter som blomsterlupin, kanadensiskt gullris och jätteloka sprider sig snabbt och hotar våra inhemska arter som blåklocka och prästkrage. Dessa växter tränger undan inhemska arter och rubbar ekosystemen. Även om de kan locka pollinatörer, blommar de kort och lämnar bin och andra insekter utan mat resten av året.

Vad är invasiva arter?

Invasiva arter är främmande växter och djur som hotar den biologiska mångfalden genom att sprida sig snabbt och sakna naturliga fiender. De kan förändra hela ekosystem och utgör ett av de största hoten mot biologisk mångfald globalt.

Genom att vi tillsammans hjälps åt att bekämpa invasiva arter kan vi skydda vår natur och bevara den biologiska mångfalden för framtida generationer.

Hur kan jag hjälpa till?

Du som har invasiva arter på din tomt eller mark kan göra mycket för att begränsa spridningen eller få bort växterna helt.

På länkarna hittar du tips och råd från Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket om hur du själv kan bekämpa arterna.

Om du upptäcker invasiva arter på allmän plats

Om du ser någon av de invasiva arterna på kommunens mark ska det rapporteras så att vi får kännedom om det.

Enklast rapporterar du genom att gå in på invasivaarter.nuLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. via din telefon. Där kan du ta en bild, dela din position och skriva in enkla uppgifter om beståndet. Vi på kommunen får sedan tillgång till informationen.

 

Senast uppdaterad:
3 juli 2024