SMHI varnar för skyfallsliknande regn

Orange varningssymbol, SMHI

Under söndag 30 juni är det stor risk för stråk med kraftiga regn- och åskskurar under eftermiddagen, vilket kan ge problem med översvämningar.

Hur kan det påverka mig?

Det är ofta svårt att förutspå exakt var ett skyfall kommer slå ner.

Du som bor i villa, se över brunnar, hängrännor och stuprör för att minska risken att stora vattensamlingar samlas runt huset.

krisinformation.se. Länk till annan webbplats. hittar du information om hur du förbereder dig för en översvämning.

Vägar och lokaltrafik

Det kan också ge en begränsad framkomlighet på vägar samt förseningar/inställda avgångar inom lokaltrafiken på grund av eventuella översvämningar.

Läs mer och håll dig uppdaterad på SMHI:s webbplats:

Senast uppdaterad:
29 juni 2024