Semestra klimatsmart i sommar

Vy över kanalen stråken med lila blommor i förgrunden och en eka i vattnet.

Resandet står för en stor del av våra klimatutsläpp. Men du behöver inte stanna hemma för det - det finns flera sätt att semestra klimatsmart i sommar!

Flygets klimatpåverkan

Inför semestern kan vi alla bidra till att minska vårt klimatavtryck genom att välja bort flyget. Visste du att en flygresa tur och retur till södra Spanien släpper ut ungefär ett ton växthusgaser? Detta motsvarar den mängd utsläpp vi per person behöver minska till per år för att nå våra klimatmål.

Flyget står globalt för cirka två procent av koldioxidutsläppen, men med höghöjdseffekten kan siffran dubblas till 4-5 procent. För att nå målen i Parisavtalet måste flygets utsläpp minska till nära noll senast år 2050. Idag orsakar svenskarnas totala flygresande lika stor klimatpåverkan som hela den svenska personbilstrafiken.

Transporter i Sverige

Inrikes transporter står för nästan en tredjedel av växthusgasutsläppen inom Sverige, och personbilar bidrar mest. Enligt Naturvårdsverket är transporternas negativa påverkan på klimatet en av de största utmaningarna vi står inför.

Så kan du resa klimatsmart i sommar

Här är några tips på hur du kan resa mer klimatsmart under semestern:

  • Semestra i närområdet: Upptäck lokala pärlor och stöd lokala företag samtidigt som du minskar ditt klimatavtryck.
  • Välj tåg istället för flyg: Tågresor har betydligt lägre klimatpåverkan.
  • Använd kollektivtrafik: Bussar är mer miljövänliga alternativ till personbilar.
  • Cykla eller gå: För kortare sträckor är cykling eller att gå både hälsosamt och klimatsmart.
  • Samåk: Dela bilresor med andra för att minska antalet fordon på vägarna.
Senast uppdaterad:
14 juni 2024