Rösträkning

Valkuvert utspridda på ett bord

På onsdag, 12 juni, granskas och räknas de röster som inte räknats i vallokalerna.

Valnämndens preliminära rösträkning är offentlig och du har rätt att närvara:

  • Onsdag 12 juni klockan 10:00
  • Sandhemsrummet, Järnvägsgatan 29, Mullsjö

Så går valnämndens preliminära rösträkning till

Rösträkningen genomförs i två steg: dels på kvällen hos kommunerna, efter att vallokalerna stängt klockan 21:00, dels på onsdagen efter valdagen.

På onsdagen efter valdagen räknar valnämnden de röster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Denna räkning heter valnämndens preliminära rösträkning men kallas också för onsdagsräkningen. Då räknas framför allt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även brevröster från utlandet och röster från ambassader.

Läs mer på Valmyndigheten.se, Preliminärt valresultat | Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slutlig rösträkning

Länsstyrelsen genomför den slutliga rösträkningen med start idag (måndagen efter valdagen). De räknar och bedömer rösterna på alla partier, samt alla personröster på kandidater.

Efter beräkningar fastställs den slutliga mandatfördelningen mellan partierna och ledamöter och ersättare utses.

Valmyndigheten fastställer resultatet i valet till Europaparlamentet cirka en vecka efter valdagen.

Läs mer på Valmyndigheten.se, Slutligt valresultat | Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:
10 juni 2024