Var med och forma Mullsjös framtid

Flygfoto över Mullsjö centrum. Mörkblå textplatta med texten Översiktsplan 2035.

Har du en idé för hur en speciell plats i kommunen kan användas? Eller förslag på hur kommunen i stort ska växa och utvecklas? Passa på att lämna dina tankar och synpunkter på vår kommande översiktsplan.

Vår kommun ska utvecklas på ett hållbart och genomtänkt sätt. Vi ska bygga och växa och samtidigt bevara det vi redan har. Om vi planerar i förväg är det lättare att göra rätt. Därför tar vi nu fram en ny översiktsplan som visar hela kommunens framtida utveckling.

Översiktsplanen ska bli klar under nästa år och beskriver Mullsjös utveckling fram till år 2035.

Vad är viktigt för dig?

Mellan 1 juni och 30 september är det möjligt att lämna in synpunkter på det förslaget till översiktsplan som finns nu. Detta brukar också kallas för samråd. Under den här tiden kan du själv läsa förslaget via en dator, mobil eller surfplatta och lämna dina synpunkter direkt i det digitala verktyget. Du är också välkommen att delta på något av de samrådsmöten som hålls på olika platser i kommunen. Det finns också möjlighet att lämna synpunkter via mejl eller brev.

Här hittar du mer information om hur du kan lämna dina synpunkter.

Så fungerar översiktsplanen

En översiktsplan är ett vägledande dokument som sätter riktlinjerna för hur kommunens mark- och vattenanvändning ska utvecklas och bevaras i framtiden. Det kan exempelvis handla om att peka ut områden för utveckling av nya bostäder och viktiga naturområden som ska bevaras.

Innehållet i planen är inte juridiskt bindande men fungerar som en vägvisning när beslut som rör samhällets utveckling ska fattas.

Kontakt

Senast uppdaterad:
7 juni 2024