Hjälp oss stärka arbetet med nationella minoriteters rättigheter

Fotomontage med flaggorna som tillhör våra fem nationella minoriteter

Tillhör du en nationell minoritet och bor i Mullsjö kommun? Vilka hinder och utmaningar tycker du finns i vår kommun? Vad tycker du fungerar bra?

För att kunna stärka vårt arbete med nationella minoriteters rättigheter och delaktighet har vi tagit fram en enkät för att undersöka hur vårt stöd upplevs. Där vill vi ha svar från dig som tillhör någon av de nationella minoriteterna. Frågorna i enkäten handlar om hur kommunens stöd, information och service fungerar och vad vi kan göra för att bli bättre.

Din medverkan bidrar till att vi kommer att kunna arbeta mer ändamålsenligt med minoritetslagstiftningen och nationella minoriteters rättigheter i Mullsjö kommun. Tipsa gärna vänner och bekanta om du tror att de kan ha intresse av att svara på enkäten!

Senast uppdaterad:
31 maj 2024