Kommunfullmäktiges beslut om förskola och skola i Sandhem

 Kommunfullmäktigesalen med stolar, bord och beslutsklubba

Under kommunfullmäktiges möte den 28 maj togs beslut om hur verksamheten för förskola, skola och fritids ska se ut i Sandhem. Det förslag som fick flest röster var det som lagts fram av SMK som består av Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Ny förskola och fritidshem

Beslutet innebär att en ny förskola och fritidshem kommer byggas i Sandhem. Projektet ska enligt förslaget starta under nästa år. Byggnaden kommer planeras så att det i framtiden ska vara möjligt med en tillbyggnad för skolverksamhet upp till F-6 om antalet barn i området ökar.

Fortsatt skolgång i Mullsjö

Skolverksamheten kommer fortsatt bedrivas helt i Mullsjö tätort med möjlighet till fritids i Sandhem. Beslutet innebär dock att om antalet barn i området för en F-3 skola i Sandhem blir över 60, ska det bedömas på nytt om det är aktuellt att bygga en skola i Sandhem.

Ökad budget för barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämnden kommer få ett extra budgettillskott på cirka 1 miljon. Tillskottet ska användas både för att kunna ha mer utbildad personal till klasserna F-3 och för att öka kvaliteten på skolskjutsarna mellan Mullsjö tätort och Sandhem.

Senast uppdaterad:
28 maj 2024