Färdtjänst och riksfärdtjänst

Karta över Mullsjö med markering över sträckan ska breddas

Behöver du söka färdtjänst eller riksfärdtjänst i sommar? Ansök i god tid hos Länstrafiken i Jönköping.

Färdtjänst

Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik som finns för dig som har någon funktionsnedsättning där du inte kan förflytta dig på egen hand eller stiga på och av en buss.

Riksfärdtjänst

Du som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa ensam med kollektivtrafik utanför länet, trots hjälp av trafikföretagets och färdtjänstens personal, kan ansöka om riksfärdtjänst.

Ändamålet med resan kan vara exempelvis rekreation eller fritidsverksamhet. Du reser med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, eller med ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller personbil.

Senast uppdaterad:
13 maj 2024