Vattenläcka i Sandhem

Bild

Vattenläckan kring området runt Sjöviksvägen i Sandhem är nu åtgärdad.

2023-09-19, 10.30

Vattenläckan är lagad. Alla abonnenterna har tillgång till vatten. Viss igenfyllning och asfaltering är fortfarande kvar att göra.

När vattnet kommer tillbaka, kan det vara färgat och grumligt. Färg och partiklar är inte farliga för hälsan, men det bästa är att spola vatten tills vattnet blir ofärgat och utan grumlingar. Ibland får man spola länge och ibland kan missfärgat vatten komma tillbaka efter ett tag. Då får man spola igen.

2023-09-18, 15.30

Läckan är hittad. Arbetet att laga vattenledningen beräknas att vara klart inom två timmar om inget oförberett inträffar. Så abonnenterna bör ha tillgång till vatten i kväll.

När vattnet kommer tillbaka, kan det vara färgat och grumligt. Färg och partiklar är inte farliga för hälsan, men det bästa är att spola vatten tills vattnet blir ofärgat och utan grumlingar. Ibland får man spola länge och ibland kan missfärgat vatten komma tillbaka efter ett tag. Då får man spola igen.

 


2023-09-18, 13.00

Lokalisering av vattenläckan fortsätter. Arbetet försvåras på grund av att det finns mycket vatten i marken. Prognosen för när läckan kommer att vara lagad är oklar.

I nuläget är vattentillförseln strypt men alla ska ha tillgång till vatten. Spola gärna upp vatten för eget bruk eftersom vattnet kommer att stängas av helt när ledningen ska lagas.

----------------------------------------------------------------------

2023-09-18, 09.00

En vattenläcka har uppkommit på Sjöviksvägen i Sandhem. Vattnet kommer att stängas av från Sjöviksvägen/Vinkelgatan nu på förmiddagen.

  • I nuläget saknas prognos för när felet kommer vara åtgärdat.
  • Spola upp vatten för eget bruk.
  • Vid längre avstängning kommer vattentank att köras ut.

Sidan uppdateras när vi har ny information.

Senast uppdaterad:
19 september 2023