Ta hand om växtavfall, det kan sprida invasiva arter

Bild

Parkslide och jättebalsamin är två invasiva arter som ska bekämpas. Växtavfallet måsta tas hand om med försiktighet.

Det är olagligt att slänga växtavfall i naturen. Lägg växt- och trädgårdsavfall i plastpåsar och lämna på återvinningscentralen. Stora problem kan uppstå när invasiva arter sprider sig. Rapportera gärna om du ser dem!

Invasiva främmande arter sprider sig lätt och påverkar den biologiska mångfalden. Därför är det bra att så snabbt som möjligt ta bort dem.

Släng aldrig trädgårdsavfall i naturen. Det är förbjudet! Växtavfallet kan dessutom innehålla invasiva växter som på så vis lätt kan få spridning och tränga undan inhemska vilda växtarter i närområdet.

Det är positivt att många bekämpar invasiva växter, men viktigt att bekämpningen inte riskerar att bli en spridning.

Gör så här med växtavfall:

 • Lägg växt- och trädgårdsavfall i plastpåsar eller -säckar och förslut noga innan du transporterar dem. Om det är små mängder kan du kasta det i hushållsavfallet. Är det mycket avfall är det bra att kolla med din återvinningscentral hur och var du ska lämna det
 • Kör dem till återvinningscentralen för förbränning – kolla först med din återvinningscentral vad som gäller där.

Gör så här med invasiva arter:

 • på Naturvårdsverkets sida Invasiva främmande arter - För privatpersoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om arbetet med att stoppa spridningen av invasiva främmande arter. Det gäller att göra rätt när du hanterar invasiva växter i din trädgård.

 • Du kan lägga växtavfall från invasiva växter i en plastsäck med vatten i solen så att de ruttnar.
 • Har du stora mängder avfall från invasiva arter, packa det i plastsäckar som du försluter väl. Kolla med återvinningscentralen var du kan lämna dem för förbränning, Du ska inte slänga det i återvinningscentralens fraktion för kompost eller växtavfall.

Vanliga invasiva främmande arter

 • Blomsterlupin: trädgårdsväxt från Nordamerika, tränger undan annan växtlighet
 • Vresros: Finns i trädgårdar och planteringar, skuggar och tränger ut växtlighet och biologisk mångfald påverkas negativt.
 • Kanadensiskt gullris: Prydnadsväxt som finns i många trädgårdar, invaderar och sprider sig snabbt, skuggar och tränger ut andra växter.
 • Jättebalsamin: snabbväxande ettårig växt med hög fröproduktion, konkurrerar ut andra växter genom att ta plats och solljus, förändrar näringsomsättningen där den växer.
 • Jätteloka: kan bli upp till tre meter hög. Växtsaften kan orsaka brännskador på huden.
 • Gul skunkkalla: storvuxen kallaväxt. Kan bilda stora bestånd längs vattendrag och tränger då undan andra arter.
 • Tromsöloka: Högväxt invasiv före detta trädgårdsväxt, bildar stora och täta bestånd som konkurrerar ut naturlig växtlighet, avger substanser i marken som är giftiga för andra växter.
 • Parkslide: en seglivad växt med mycket stark spridningskraft. Den tar snabbt över stora områden och kan orsaka stora problem för husägare och på infrastruktur.
 • Svarthuvdad snigel: påträffades i Sverige 2019. Snigeln når som vuxen en längd på 45-60 mm och har en grågul/gråvit kroppsfärg.

På Naturvårdsverkets sida Vanligaste invasiva främmande arter du kan stöta på Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.kan du se bild på varje art och hitta mer info.

Rapportera och bekämpa

Hittar du någon av arterna ovan är det bra om du rapporterar in dem. Det är till stor hjälp att veta var växten finns, för att begränsa spridning, påbörja bekämpning och övervaka hur den sprids. Vi är tacksamma för alla som hjälper till att rapportera!

Så rapporterar du

 • Surfa in på rapportera.artfakta.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du ta en bild, dela din position och skriva in enkla uppgifter om beståndet. Vi på kommunen får sedan tillgång till denna information.
 • Om du inte har denna möjlighet till rapportering så ta gärna en bild och notera var du såg arten. Rapportera sedan detta till kommunen. Tack för din hjälp!
Senast uppdaterad:
11 maj 2023