Bidra till vår nya översiktsplan

Flygfoto över Mullsjön och omgivningen runt.

Foto: Joakim Löwing

Hur ska kommunen utvecklas i framtiden? Hur skapar vi trevliga mötesplatser? Vilka bostadsområden kan växa och utvecklas och hur tar vi bäst tillvara på vår härliga natur?

Det ska vår nya översiktsplan svara på. En översiktsplan är ett vägledande dokument som sätter riktlinjerna för hur kommunens mark- och vattenanvändning ska utvecklas och bevaras i framtiden. Det kan exempelvis handla om att peka ut områden för utveckling av nya bostäder och viktiga naturområden som ska bevaras.

Därför behöver vi nu din hjälp i arbetet. Ingen känner kommunen bättre än du som bor här, därför vill vi veta hur du upplever den fysiska miljön. Hur används mötesplatser och naturområden idag och vilka frilufts- och kulturaktiviteter ligger dig varmt om hjärtat? Vi vill också veta hur du ser att vi kan utveckla vår miljö. Vad vill du ha omkring dig i framtiden?

Enkäten är öppen till och med 31 maj.

Kontakt

Senast uppdaterad:
4 maj 2023