Beslut om läsåret 23/24 för elever från Sandhems skola

Skolbyggnad i rött tegel med gräsplan framför

Elever från Sandhems skola kommer fortsatt ha sin skolgång i Mullsjö tätort under läsåret 23/24. Det beslutades i barn- och utbildningsnämnden under ett extrainsatt sammanträde den 17 april.

Elever från Sandhems skola kommer från augusti gå på Kronängsskolan och fördelas in i befintliga klasser på Kronäng.

Fritids kommer fortsatt erbjudas i Sandhem på morgon och eftermiddag under kommande läsår. Dock erbjuds elever från Sandhem från och med hösten att välja mellan fritids i anslutning till skolan i Mullsjö eller i Sandhem.

Nämndens beslut grundar sig på flera faktorer. Det främsta fokuset är att ge eleverna en trygg och stabil skolgång samt en bra kvalitet i undervisningen. Personalens arbetsmiljö är också en viktig aspekt, likaså det ekonomiska perspektivet.

 

Mer information hittar du på sidan Frågor och svar om Sandhems förskola och skola.

Senast uppdaterad:
17 april 2023