Beslut om tillfälliga lösningar för Sandhems förskola och skola

Bild

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 13 mars om hur verksamheten vid Sandhems skola och förskola ska organiseras under våren.

Besluten handlar om de tillfälliga lösningar som behöver genomföras under våren och hur den akuta situationen ska lösas när lokalerna måste utrymmas skyndsamt.

Under sitt sammanträde den 13 mars beslutade barn- och utbildningsnämnden att:

  • Skolverksamheten utryms under påsklovet och förvaltningen organiserar flytt utifrån möjliga lösningar för verksamhet och ekonomi.
  • Eventuell skolskjuts ordnas till berörda grundskoleelever i Sandhem efter påsklovet.
  • Fritidsverksamheten är kvar i Sandhem under vårterminen 2023 i det akuta läget.
  • Eventuell skolskjuts ordnas till berörda fritidshemselever efter påsklovet under en övergångsperiod (vårterminen 2023).
  • Initiera till tekniska nämnden att ta fram en modullösning till Sandhems förskola och att flytt av verksamheten ska vara möjlig senast sommaren 2023 och
  • Initiera till kommunstyrelsen att se över investeringsplanen för att rymma en ny förskola i Sandhem.
  • Kostnadsförslag tas fram gällande rivning/sanering, nybyggnation/moduler i relation till reparation på den plats där Sandhems skola idag är belägen.

Besluten innebär att elever som går i grundskolan i Sandhem kommer flytta till befintliga skolor i Mullsjö efter påsklovet enligt den tidigare planen. Fritidsverksamheten kommer finnas kvar i Sandhem under våren. Det kommer finnas möjlighet till fritids i Sandhem på både morgonen och eftermiddagen för de som önskar.

Barn- och utbildningsnämnden initierar också till tekniska nämnden att besluta om en modullösning för Sandhems förskola och till kommunstyrelsen att se över investeringsbudgeten för att rymma byggnation av en ny förskola i Sandhem.

Mer detaljerad information hittar du på sidan Frågor och svar om Sandhems förskola och skola.

Bakgrund

I december 2022 påbörjades en utredning av lokalerna på Sandhems förskola och skola. Bakgrunden till utredningen är att personal känt av besvär som förkylningssymptom och huvudvärk när man vistats i lokalerna. Utredningen har gjorts av en extern part som sammanställt en rapport som kommunen fick ta del av i mitten av februari. I rapporten framkommer att det finns så stora brister i lokalerna att de inte kan fortsätta användas.

Senast uppdaterad:
16 mars 2023