Medborgarundersökningen 2022 – resultatet är klart

Illustration med två gubbar, tumme upp och tumme ned, medarbetarenkät, SCB, 2022

SCB genomförde en medborgarundersökning bland kommunens invånare – nu kan du ta del av resultatet.

På uppdrag av Mullsjö kommun genomförde SCB, statistiska centralbyrån, under hösten 2022 en medborgarundersökning bland invånarna i kommunen. Efter att svarstiden gått ut har SCB sammanställt en resultatrapport som kommunen nu har fått ta del av.

Enkäten är en av de mest omfattande som kommunen gör både utifrån antal svarande och vilka områden som täcks in. Därför är den ett viktigt underlag för planering och prioriteringar i det framtida utvecklingsarbetet.

Resultatet av medborgarundersökningen ger oss en bra nulägesbild och vilka områden vi ska vara stolta över och vilka vi speciellt ska satsa på att utveckla vidare. Vi har de bästa möjligheterna att bygga vår framtid när vi gör det tillsammans.

/ Per Högberg (KD), kommunstyrelsens ordförande

Att leva och bo i Mullsjö kommun

Områden som fått ett särskilt positivt resultat är trygghet och boendemiljö samt idrotts- motions- och friluftsliv. Undersökningen visar också att 90,7 % tycker att kommunen är en bra plats att leva och bo på.

I vår vision ”Mullsjö 2035” har vi valt ut några områden som vi vill fokusera särskilt på framåt. Vi ska fortsätta arbeta med trygghetsfrågan och skapa fler trygga miljöer för alla kommuninvånare. Utifrån tillväxt vill vi fortsätta att växa. Vi vill locka både nya kommuninvånare, besökare och företag. Så vi ska utveckla vår kommunikation och berätta om allt det goda Mullsjö har att erbjuda. Men inget av detta kan vi som kommun göra på egen hand. Vi måste öka dialogen med våra kommuninvånare och samskapa tillsammans med dem för att skapa vi-känslan.

/ Sandra Lidberg, kommundirektör

Barn och utbildning – ett av utvecklingsområdena

De utvecklingsområden man har sett är främst inom barn och utbildning. Där har ett utvecklingsarbete påbörjats med utgångspunkt i de löpande enkäter och uppföljningar som görs med vårdnadshavare. Tillsammans med medborgarundersökningen ger det en bra grund att arbeta vidare från.

Så många svarade i undersökningen

Enkäten har skickats till 1000 slumpmässigt utvalda invånare i kommunen och 408 av dem valde att svara. Mullsjö fick därför en svarsfrekvens på 41 procent, vilket är högre än landets genomsnittliga svarsfrekvens som var 36 procent. Medborgarundersökningen genomförs varje år i många kommuner runtom i landet. Utöver Mullsjö kommun deltog ytterligare 136 kommuner. Det gör att resultatet kan jämföras med ett rikssnitt.

Ta del av hela rapporten; SCB:s resultatrapport (pdf 670 kB) , 667.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
17 februari 2023