Ny vision för Mullsjö kommun

Blå bakgrund vid vita snöstjärnor och texten Mullsjö - Trygghet, Tillväxt, Tillsammans

Den nya visionen är skapad av och för oss som bor och verkar i kommunen. Tack för att du var med och påverkade!

Innan årsskiftet beslutade kommunfullmäktige om vision och strategiska målområden för åren 2023–2035.

Tack för att du var med och bidrog till den nya visionen!

Under hösten 2022 pågick ett omfattande arbete i olika arbetsgrupper som har resulterat i en ny vision och nya strategiska områden. Medarbetare, politiker och medborgare fick svara på frågan "vad tycker du är viktigt för att Mullsjö kommun ska vara en kommun som du vill leva, bo och verka i? Den nya visionen antogs i slutet av 2022 och bygger på tre strategiska målområden.Vision: Mullsjö 2035 – med livsglädje och möjligheter

Strategiska målområden

Visionen pekar ut den riktning vi vill att kommunen ska utvecklas i. Till vår hjälp har vi strategiska områden som berättar vad som är viktigt att fokusera på under de närmsta åren:

  • Trygghet – varje dag
  • Tillväxt – för framtiden
  • Tillsammans – genom livet

För att forma vår framtid fylld med möjligheter så är det gott att vi jobbar tillsammans. Glädje och trygghet gör att vår kommun utvecklas och växer. Vår vision och våra fokusområden ger oss en positiv riktning, som jag är glad över!

/Per Högberg, kommunstyrelsens ordförande

På sidan Mål och vision hittar du en bredare beskrivning av varje målområde:

Kontakt

Senast uppdaterad:
16 februari 2023