Corona – det här gäller i vår

Vitt utropstecken i vit cirkel på blå bakgrund

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Risken att bli smittad finns kvar.

Det är fortfarande viktigt att du vaccinerar dig

Från och med den 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Men risken att bli smittad finns kvar och därför är det fortfarande mycket viktigt att du vaccinerar dig.

Myndighetsrekommendationer som fortfarande gäller:

  • Stanna hemma om du har symtom.
  • Vaccinera dig om du inte redan gjort det.

Provtagning och munskydd - förändrade riktlinjer gäller från och med den 15 februari

Från och med den 15 februari gäller förändrade riktlinjer gällande provtagning för covid-19 och användande av munskydd som source control. Läs mer på Region Jönköpings läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riskreducerande åtgärder finns kvar inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen

För att skydda de äldre och mest sårbara finns riskreducerande åtgärder kvar inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen.

Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig, och Folkhälsomyndigheten har även beslutat att sjukdomen fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om covid-19 – coronavirus - 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Kontakt

Senast uppdaterad:
21 mars 2023