Pinnabron avstängd

Pinnabron en grönskande sommardag

På grund av det höga vattenflödet så är Pinnabron avstängd.

De drabbade vandringslederna är Ryforsleden och naturreservatet Ryfors Gammelskog.

Senast uppdaterad:
16 januari 2023