Varning för kraftigt snöfall och vind

Orange varningssymbol, SMHI

SMHI varnar för kraftiga snömängder som kan orsaka stora problem i trafiken.

SMHI varnar för kraftigt snöfall i kombination med vind. Varningen gäller från onsdag 4 januari klockan 06:00 till torsdag 5 januari klockan 12:00.

  • Det kan innebära att det är mycket begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
  • Trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.
  • Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
  • Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.

Läs mer och håll dig uppdaterad på SMHI:s webbplats:

Senast uppdaterad:
3 januari 2023