Björksäter och Gunnarsbo ABC slås samman

Barn som räknar

På barn- och utbildningsnämnden sammanträde i måndags beslutades att skolorna Björksäter och Gunnarsbo ABC slås samman från och med hösten 2023.

Den kommunala grundskolan i Mullsjö har svårt att få en budget i balans. Nu har nämnden beslutat om en effektivisering av resursanvändningen så att två små skolor blir en. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jospeh Tornell (KD) säger:

Vi tar det här beslutet för att det ger möjlighet för verksamheten att höja kvaliteten bli mer effektiva samtidigt som vi ser att det kommer bli en ekonomisk besparing. Istället för att skära ner i innehåll och personal ser vi över våra strukturer och externa kostnader. Detta är ett resultat av det.”

Beslutet innebär att eleverna på Björksäters skola flyttar över till Gunnarsbo ABC. På så sätt möjliggörs att behålla verksamhetens kvalitet. På Gunnarsbo ABC finns också tillgängliga lokaler. Det kommer minska på de merkostnader som små skolenheter innebär. Även personalresurserna kommer kunna användas mer effektivt, skriver skolchefen i en utredning. Det finns också andra fördelar som att eleverna kommer kunna gå i samma klass och i samma skola från F till årskurs 3, och att färre behöver skolskjuts.

Det finns planer på annan användning av Björksäter inom kommunen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
29 december 2022