Medborgarlöften undertecknade

Medborgarlöften undertecknas

Medborgarlöften undertecknas

Mullsjö kommun och Polisen har kommit överens om nya medborgarlöften för 2023.

Mats Tingshangen, kommunalråd och Kristoffer Axell, från Polisen undertecknade dokumentet.

Medborgarlöftet har reviderats under året. Medborgarlöftet, har förankrats i Folkhälsorådet och i det lokala BRÅ (brottsförebyggande rådet) samt i ledningsgrupper inom kommun och Polismyndighet.

Medborgarlöftet förbinder Mullsjö kommun och Polisen att jobba förebyggande inom flertalet områden. Till exempel inom ungdomskriminalitet och normbrytande för barn och ungdomar, mot ungdomsrelaterad trafikbrottslighet samt kring och mot bostadsinbrott.

Senast uppdaterad:
20 december 2022