Ungdomsteam ska stötta unga

Ungdomsteamet framför vägg av målningar som barnen på fritidsgården skapat

Ungdomsteamet Daniel Augustsson, Heidi Claesson, fritidsledare, Linda Gamlén, Roy Larsson, socialpedagoger och Anna Honkala, socialsekreterare.

Ungdomsteam har startats för att skapa en positiv vardag för unga. Det är ett samarbete mellan skola, socialtjänst och kultur- och fritid.

Förebyggande arbete för att stötta ungdomarna

Kommunstyrelsen har gett verksamheterna barn- och utbildning, socialtjänsten samt kultur- och fritid uppdraget att satsa på ett förebyggande arbete för att stötta ungdomar i Mullsjö kommun. Det har lett till att ett ungdomsteam har bildats.

Man ser ökade problem bland ungdomarna kring psykisk ohälsa, droger, skadegörelse och kriminalitet. Behovet att förebygga detta är på både kort och på lång sikt. Verksamheterna i kommunen som träffar ungdomarna behöver jobba tillsammans och få en samsyn för att kunna skapa en mer positiv och alternativ vardag våra ungdomar./Anna Honkala, socialsekreterare

Ungdomsteamet ska synas mer utåt

- Det handlar om att synas tillsammans som ett team vid aktiviteter men också i varandras verksamheter. Tanken är att ungdomsteamet ska vara operativt i förebyggande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå och ta hjälp av olika aktörer i samverkan. 

Samverkan med föreningar och föräldrar

Roy Larsson, socialpedagog på Trollehöjdskolan, har bland annat kontakt med UNF, Ungdomarnas nykterhetsförbund. Där har det nu startats en ungdomsledd förening i Mullsjö.

Ungdomsteamet hoppas nu kunna göra detsamma med JUNIS, en organisation för barn och ungdomar inom IOGT-NTO-rörelsen i Sverige. Där är målet är att skapa en föräldraledd förening. För att skapa intresse för detta bjuder JUNIS in föräldrar och barn på trollerikväll på fritidsgården den 4 januari och berättar om ungdomsteamets arbete och önskan om föräldrarnas engagemang.

- Vi hoppas att föräldrar ska känna sig inkluderade och vara mer närvarande. Vi har bland annat idéer om föräldravandring, men också öppna föreläsningar inom olika problemområden och hur de kan prata med sina barn, säger Anna.

Närmast aktivitet för alla högstadieelever är Lussebandy tillsammans med Pingstkyrkan och Mullsjö AIS, 16 december i Nyhemshallen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
7 december 2022