Höjning av taxa för vatten och avlopp

Hand håller i ett vattenglas

Den 15 november 2022 beslutade kommunfullmäktige att höja avgiften för vatten och avlopp (VA-taxan).

Mullsjö kommuns invånare får en höjd taxa för VA på 18 procent. Taxan börjar gälla från den 1 januari 2023.

Anders Åman, VD Mullsjö Energi & Miljö AB, förklarar att VA-avgiften ändå är jämförelsevis låg jämfört med många andra kommuner i landet.

Enligt Nils Holgersson rapporten | VA 2022 Länk till annan webbplats. - som listar landets kommuner utifrån priser för sophämtning, el, uppvärmning och VA - har Solna lägst kostnader för VA och Tjörn högst.
Mullsjö hamnar i år på plats 85 av landets 290 kommuner.

–Vi genomför höjningen för att bland annat satsa på underhåll, exempelvis för att kunna förebygga vattenläckor. Det beror också på att vi måste möta det ökande behovet av reinvesteringar av befintliga rörnät, just för att kunna säkerställa framtida leveranser, säger Anders.

Höjningen motsvarar ungefär 105 kr inklusive moms/månad för en ”medelvilla”. Det motsvarar ett enbostadshus med vattenförbrukning cirka 150 kubikmeter per år.

Mer information skickas av Mullsjö Energi & Miljö AB till abonnenter via faktura.

Kontakt

Senast uppdaterad:
24 november 2022