De ska styra i Mullsjö

Per Högberg (KD) nytt kommunalråd i Mullsjö

Per Högberg (KD) nytt kommunalråd i Mullsjö

Kommunfullmäktige valde nya ledamöter till nämnder och styrelser. Per Högberg (KD) blev ny ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd. Nuvarande ordförande Mats Tingshagen (S) tar över i socialnämnden.

I övrigt valdes ordförande och ledamöter till samtliga nämnder och styrelser inför kommande mandatperiod. Redan tidigare har Linda Danielsson (S) valts till ordförande i kommunfullmäktige.De nya ledamöterna tillträder i samband med årsskiftet.

  • Per Högberg (KD) ordförande i kommunstyrelsen
  • Mats Tingshagen (S) ordförande i socialnämnden
  • Josepth Tornell (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden
  • Liza Oswald (S) ordförande i tekniska nämnden
  • Staffan Bäckelid (KD) ordförande i byggnadsnämnden
  • John Algotsson (C) ordförande i kultur- och fritidsnämnden
  • Lars Eriksson (KD) ordförande i valnämnden
  • Johnny Wismen (S) ordförande i miljönämnden (i samverkan med Habo kommun)
Senast uppdaterad:
16 november 2022