Polisiär insats i Mullsjö samhälle

Närbild på gatubelysning utmed Järnvägsgatan i Mullsjö

Mullsjö samhälle

Polisär insats i samhället

I morse var det en polisiär insats i Mullsjö samhälle. Insatsen hade ingen koppling till Gunnarsboskolan utan är relaterad till en händelse i samhället.
Polisen bad skolan om att eleverna skulle vara inne på rasten, som en ren säkerhetsåtgärd. Polisen meddelade efter en kort tid att eleverna kunde gå ut igen.
Insatsen är avslutad

Senast uppdaterad:
14 november 2022