Psykiatriveckan 2022

Illustration av händer som håller i ett mönster av olika färger och trådar, Lotta Bynert

Illustration av Lotta Bynert

Under länets Psykiatrivecka, 14-18 november, kan du lyssna på föreläsningar om psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd.

Alla kan drabbas av psykisk ohälsa, och det finns mycket som du själv kan göra för att må bättre. Vid svårare tillstånd kan det behövas insatser av specialistpsykiatrin.

Välkommen att ta del av Psykiatriveckans föreläsningar som handlar om psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd. Föreläsningarna är öppna för alla – allmänheten, patienter, närstående och medarbetare i hälso- och sjukvård.

Både personer från hälso- och sjukvården och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa medverkar i föreläsningarna.

Ta del av hela Psykiatriveckans program på:

Senast uppdaterad:
10 november 2022