Vår webbplats toppar Inkluderingsbarometern 2022

Hand håller upp mobiltelefon med mullsjo.se som startsida

När tillgängligheten på 1785 webbplatser testades av Funka så hamnade mullsjo.se i topp.

Det är Funka som för andra året i rad granskar webbplatser för att se om de möter kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Utifrån resultaten sammanställs vilka webbplatser som är allra bäst. I år testades hela 1785 webbplatser och där är Mullsjö kommun alltså en av de bästa. Endast 130 av de 1785 testade webbplatserna lever upp till DOS-lagens krav.

Vi ser detta som ett bevis på att det omfattande arbete som vi gjort med vår webbplats har varit framgångsrikt. Vår nya webbplats lanserades 2019 med stort fokus på tillgänglighet och service.

Funka

Funka har sin bakgrund inom funktionshinderrörelsen och har idag en stor del av Sveriges myndigheter och kommuner som kunder.

Deras tester av webbplatser utgår ifrån 10 utvalda lagkrav, som visar hur bra gränssnittet fungerar för personer med synnedsättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter samt kognitiva nedsättningar.

Tillgänglig webbplats

Kommunikationsteamet och redaktörer fortsätter arbetet med att vår webbplats ska vara användarvänlig och ha besökaren i fokus.

Mer information

Läs mer om årets inkluderingsbarometer på funka.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lagen lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:
30 september 2022