Öppet hus med plan- och bygg

Tre leende kvinnor utanför kommunhusets entré

Ofelia Singfjord, Fanny Nord Petersson och Hanna Hjalmarsson utanför Infocenter, där öppet hus kommer att hållas i oktober.

Kom till Infocenter den 13 oktober och prata bygglov, solceller, eldstäder och få tips på hur du kan sänka elkostnaderna.

Det är kommunens plan- och byggenhet som bjuder in till öppet hus den 13 oktober klockan 16:00-18:00 på Infocenter, Järnvägsgatan 27 i Mullsjö. Idén om öppet hus föddes hos Peter Qvarnström och Hanna Hjalmarsson, bygglovshandläggare, som såg ett behov.

- Många vill tidigt i sina byggprojekt visa sina idéer, ritningar och kolla på förutsättningarna. Ett öppet hus ser vi som ett bra forum för att samla upp dessa bygglovsfrågor och titta på dem tillsammans, säger Hanna.

Beroende på vilket intresse det blir ska de försöka anordna öppet hus två gånger om året. Självklart kan man också boka tid med bygglovshandläggarna, om det passar bättre.

Energirådgivare på plats

När öppet hus planerades insåg Peter och Hanna att det också fanns ett värde i att samla fler under denna kväll. Eftersom elen är så dyr nu, så behövs konkreta råd och någon att prata med om hur man kan spara på sina elkostnader. Energicentrum kommer därför att vara med under kvällen och svara på frågor om till exempel elavtal, energieffektivisering och solceller.

Elda rätt i din eldstad

När energipriserna stiger tänder också fler hushåll sina eldstäder. Om de stått orörda länge och plötsligt börjar användas, kan det orsaka skorstensbrand. Risken för soteldar ökar när fler börjar elda mer och med fel bränsle. Skorstensfejarmästare Claes Abrahamsson, Skorsten & Vent, är med under kvällen för att prata eldstäder och tips på hur du eldar säkrare hemma.

Översiktsplan

Du har också möjlighet att prata direkt med planarkitekterna Fanny Nord Petersson och Ofelia Singfjord om den nya översiktsplanen. De har påbörjat arbetet med en kommunövergripande översiktsplan som ska sätta riktlinjer för hur mark- och vattenområden kommer att planeras i framtiden. Fanny och Ofelia vill gärna veta vad du tycker, vad du vill bevara, och vad du önskar att utveckla i framtiden gällande Mullsjö kommuns fysiska miljö.

Räddningstjänsten

Är du vår nästa deltidsbrandman? Räddningstjänsten kommer också att vara på plats och rekryterar just nu deltidsbrandmän. Det finns möjlighet att ställa frågor direkt till personalen. Dessutom visar de upp sin nya brandbil, det blir alltså en kväll för både stora och små!

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 september 2022