Mullsjö beviljas 22 miljoner

Bild

Mullsjö kommun har beviljats 22, 7 miljoner kronor i extra statsbidrag för två projekt som omfattar belysning och förskoleverksamhet.

Syftet med statsbidraget är att spara pengar på längre sikt.

Den 27 september fick Mullsjö kommun besked om att vi beviljats ett tillfälligt statsbidrag inom ramen för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans. Kommunen har sökt pengar för flera projekt.

Mullsjö beviljas pengar för att kunna byta ut delar av sin belysning till mer energibesparande LED-belysning.

Den andra delen är ett statsbidrag för att kunna delfinansiera en modullösning för nya för att bygga nya förskolor. Det rör sig om förskolor som idag finns i lokaler som måste lämnas inom kort. Dessa förskolor ska på sikt ersättas med nya.

Jag är väldigt glad över att vi får möjligheten och resurser att kunna utveckla båda verksamheterna. Det känns extra kul att kunna gå ut med energibesparande åtgärder i tider som dessa.

/ Kommunstyrelsens vice ordförande Henrik Jansson (M).

Kontakt

Senast uppdaterad:
28 september 2022