Fastighetsnära insamling (FNI)

Man står mitt bland soptunnor i sorteringsrum

Wilhelm Lundberg, fastighetsingenjör Mullsjö kommun

Vi vill bidra till en bättre miljö och framtid. Enkel sopsortering direkt i egen soptunna / avfallsrum är ett av Mullsjö kommuns bidrag.

Vi börjar med kommunens fastigheter

Under våren 2022 togs nya tag inom Mullsjö kommun för att avdelningen Samhällsbyggnad ska jobba mer inriktat mot FNI-sortering. FNI betyder fastighetsnära insamling och innebär att du enkelt ska kunna sopsortera direkt i din soptunna eller avfallsrum. Avfallskärl för sortering kan vara till exempel plast, wellpapp och matavfall.

Miljöstrategen på rundvandring

I början av maj fick hyreslägenheterna Hilton och lägenheter kopplade till Margaretas Park sina avfallsrum omställda till FNI. I samarbete med Juneavfall fick de boende information om vad förändringen av avfallshanteringen innebär.

Kommunens miljöstrateg David Lindh har gått en runda med fastighetsingenjör Wilhelm Lundberg för att tittade på några av avfallsrummen. David kunde glatt konstatera att vi är en god bit påväg i kommunens FNI-arbetet och fick även veta hur utvecklingsplanerna ligger.

Arbetet har gått smidigt trots att denna typ av förändringar och mönster i avfallshantering i bland väcker frågor. Nu löper arbetet vidare med att koppla fler av kommunens fastigheter till FNI-systemet. Man får räkna med att det kan ta lite tid innan alla nya vanor har satt sig.

/Wilhelm Lundberg, fastighetsingenjör Mullsjö kommun

Nya miljöhus för avfall är planerade

Arbetet inom kommunen ska fortsätta att utvecklas och inför kommande nybyggnation av förskola undersöker just nu kommunens fastighetsingenjörer var placeringen av miljöhus för avfallshantering kan tänka sig vara lämplig.

Kärlen för kartong och papp ska ses över och eventuellt förändras till att tömmas oftare. Dessutom erbjuds förskolorna en kostnadsfri avfallspedagog som kan komma ut och och samtala om förändring inom skolans verksamhet. Det finns även planer att införa nya avfallsrum i kommunhuset och Gunnarsboskolan.

Kontakt

Senast uppdaterad:
21 september 2022