Elda rätt och säkert

En eld brinner i en braskamin. Under kaminen ligger ved. Till höger syns ett matbord med stolar.

När energipriserna stiger tänder fler hushåll sina eldstäder. Här får du tips på hur du eldar säkrare hemma.

När eldstäder som stått orörda länge plötsligt börjar användas, kan det orsaka skorstensbrand. Risken för soteldar ökar när fler börjar elda mer och med fel bränsle.

Det finns cirka 1,7 miljoner registrerade eldstäder i Sverige men det finns ännu fler som inte längre eldas i, det vill säga är avställda. De eldstäder som är avställda är förbjudna att använda. De behöver, innan de används igen, brandskyddskontrolleras och godkännas.

Brandskyddskontroll behövs regelbundet

Precis som att du behöver besiktiga bilen, behöver eldstaden och skorstenen brandskyddskontrolleras. Kontrollen görs av kommunens upphandlade sotare, Skorsten & Vent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
När kontroll och rengöring är gjord är det viktigt att du eldar på rätt sätt. Läs mer på sidan Brandskyddskontroll av eldstad, skorsten

Tips för att elda säkert

  • Elda bara med bränsle som anordningen är avsedd för. Saknas anvisning får du bara elda med rent trä som inte är förorenat.
  • Vid användning av ved, använd torr ved i lämplig storlek. Ved som inte torkat ökar beläggning av sot och tjära i rören och ökar då risken för skorstensbrand.
  • Elda med god lufttillförsel och tillräckligt drag i skorstenen.
  • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
  • Håll rent i pannrummet. Skräp innebär en stor brandrisk. Bränsle ska förvaras på säkert avstånd från eldstaden.
  • Kontakta din sotare för eventuell extrasotning om du eldar mer än du brukar.
  • Ha en fungerande brandvarnare och brandsläckningsutrustning i om något skulle hända.
  • Efter eldning ska askan förvaras i ett plåtkärl med tätt lock som sedan förvaras på obrännbart underlag. Rester av glöd kan finnas kvar i askan i flera dygn efteråt.

Varje eldstad har en viss kapacitet för hur mycket den tål. Finns det en instruktion till eldstaden står det i den hur mycket du får elda per timme. Tre kilo ved brukar vara max för de vanligaste eldstäderna. Tre kilo ved är inte mycket utan kan jämföras med tre lite större vedträn. En eldstad med tillhörande rökkanal är inte gjorda för att klara mer än så.

Om du eldar med mer ved än vad den klarar av så kommer temperaturen i skorstenen att öka drastiskt. Det kan leda till överhettning som i sin tur kan leda till att det börjar brinna. Bara att du ökar med 1 kilo ved innebär att du snabbt passerar temperaturgränsen för vad eldstaden klarar.

"Jag har lite gamla brädor och lite impregnerat virke från mitt bygge i somras som jag kan elda upp nu när veden är svår att få tag på." Låter tanken bekant?

Använd bara det bränsle som eldstaden är avsedd för. Allt annat material påverkar eldstaden negativt. En del material kan ge högre värme eller bildar sot och tjära som skapar beläggningar på eldstad och skorsten. Detta ökar risken för skorstensbrand. Annat material kan ge ifrån sig giftiga utsläpp som både kan påverka dig och eventuella grannar.

Senast uppdaterad:
14 september 2022