Rösträkning

Valkuvert utspridda på ett bord

På onsdag, 14 september, granskas och räknas de röster som inte räknats i vallokalerna.

Valnämndens preliminära rösträkning är är offentlig och du har rätt att närvara:

Onsdag 14 september 10:00
Kommunfullmäktigesalen
Järnvägsgatan 29, Mullsjö

Så går valnämndens preliminära rösträkning till

Rösträkningen genomförs i två steg: dels på kvällen hos kommunerna, efter att vallokalerna stängt klockan 20:00, dels på onsdagen efter valdagen.

På onsdagen efter valdagen räknar valnämnden de röster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Denna räkning heter valnämndens preliminära rösträkning men kallas också för onsdagsräkningen. Då räknas framför allt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även brevröster från utlandet och röster från ambassader. Om det behövs kan räkningen förlängas till torsdagen.

Läs mer på Valmyndigheten.se, Preliminärt valresultat | Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slutlig rösträkning

Länsstyrelsen genomför den slutliga rösträkningen med start idag (måndagen efter valdagen). De räknar och bedömer rösterna på alla partier, samt alla personröster på kandidater.

Efter beräkningar fastställs den slutliga mandatfördelningen mellan partierna och ledamöter och ersättare utses.

Valmyndigheten fastställer resultatet i valet till riksdagen cirka en vecka efter valdagen och Länsstyrelsen fastställer resultaten i region- och kommunfullmäktige cirka två veckor efter valdagen.

Läs mer på Valmyndigheten.se, Slutligt valresultat | Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:
12 september 2022