Vad tycker du om din kommun?

Illustration med personer som tittar på varandra och texten, är du utvald?

Är du utvald för att svara på medborgarenkäten? Din åsikt är viktig för oss!

Nu skickar Statistiska centralbyrån (SCB) ut enkät om medborgarundersökning till slumpmässigt utvalda att svara på. Medborgar­undersökningen är ett av sätten att ta reda på hur medborgare uppfattar våra kommunala verksamheter.

I årets omgång deltar 137 kommuner och totalt får 178 754 personer chans att tycka till om sin kommun.

Genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i din kommun

Medborgarundersökningen kan besvaras via en pappersenkät eller via webben. I informationsbrevet som skickas ut från SCB finns inloggningskod till webbenkäten.

Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Sveriges kommuner.

Din medverkan i undersökningen är viktig för oss

För att kunna utveckla den kommunala servicen är det viktigt att veta hur just du upplever Mullsjö kommun som en plats att leva, bo och verka på.

Det är din uppfattning som kommunen är intresserad av, du behöver inte ha egna erfarenheter av kommunens verksamheter för att kunna svara.

Kontakt

Senast uppdaterad:
7 september 2022