Stor brandrisk i skog och mark

Stor äng i högsommar

SMHI varnar för brandrisk i skog och mark. Var försiktig om du ska göra upp en eld.

Det varma och torra vädret kan medföra brandfara i skog och mark. I kombination med blåsigt väder bidrar det till en extremt hög brandrisk.

Viktigt att tänka på:

  • Grilla bara på säkra och iordningställda grillplatser. Se alltid till att du har vatten att släcka elden med.
  • Undvik engångsgrillar. Botten kan bli så varm att den kan antända brännbart material som till exempel torrt gräs, men även trä.
  • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och starta en brand.
  • Släng aldrig cigarettfimpar i skog och mark. Glöden kan tända en brand.
  • Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela var det brinner.
  • Följ kommunens och rädddningstjänstens rekommendationer. Håll dig uppdaterad om eventuella råd eller eldningsförbud.
  • Håll koll på brandrisken med hjälp av appen Brandrisk Ute Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • På Krisinformation.se finns en karta över aktuella eldningsförbud i hela Sverige
    Eldningsförbud - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var försiktig med eld – du bär ansvaret om du startar en brand

Eldning utomhus är alltid förknippat med risk för spridning av elden. Eldning sker alltid på egen risk och under eget ansvar! Läs mer om vad som gäller på sidan Eldning utomhus.

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 juli 2022