Nya prover visar tjänligt vatten i Barnbadet

Barnbadet i Mullsjö en solig sommardag

Barnbadet i Mullsjö

Ny provtagning visar att Barnbadets badvatten nu är tjänligt.

Miljöförvaltningen tar kontinuerligt vattenprover på våra badvatten för att säkra vattenkvalitén.

Uppdatering 2022-07-22

Miljöförvaltningen tog omprov av badvatten i Barnbadet efter att provtagningen den 8 juli visade på tjänligt med anmärkning. Det senaste omprovet den 18 juli 2022 visade på tjänligt badvatten.

Ingen hälsorisk att bada

Måndagen den 4 juli togs prover där Barnbadet i Mullsjö och Nässjön hade förhöjda värden.

Den 8 juli togs nya prover där provsvar visar att Nässjön är tjänligt. Barnbadet har fortsatt något förhöjd halt E-coli, det är tjänligt med anmärkning.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Kommunen kommer att följa upp varför halten är förhöjd.

Vad kan de förhöjda värdena bero på?

Miljöförvaltningen förklarar att det kan bero på att det har regnat en hel del. Vid regn är det färre som badar och fler fåglar samlas på stränderna och fåglarnas avföring som hamnar i vattnet kan öka halten bakterier.

Fortsätter att ta vattenprover

Miljöförvaltningen fortsätter att ta vattenprover för att säkra vattenkvalitén. Om slutresultatet på vattenproverna visar att badplatsens vattenkvalité är otjänligt, går vi ut med information här på kommunens webbplats, mullsjo.se

Kontakt

Senast uppdaterad:
25 juli 2022