Polisiär insats i Mullsjö

Blåljus på Polisbil

Föredömlig inrymning av skola har genomförts som säkerhetsåtgärd. Inga skadade och Polisen har gripit de inblandade.

Inrymningen skedde för säkerhets skull och initierades av personal på skolorna. Det berörde elever i flera årskurser. Strax före 11:00 meddelande Polisen att de inblandade var gripna och att eleverna kunde gå ut igen. Även elever i andra årskurser berördes men de flera vistades då i kyrkan istället för på skolan.

Information har gått ut till vårdnadshavare.

Skolchefen riktar ett stort tack till all personal som skött detta på ett föredömligt sätt.

Kontakt

Senast uppdaterad:
17 juni 2022