Mullsjö växer – Havstenshult etapp 2 utvecklas

kollage med personer som står i park och personer som tittar över mark för byggnation

André Karlsson, tf. samhällsbyggnadschef, David Sjöbäck, OBOS, Anders Olsson, ordförande för MEMAB, Anders Åman, VD för MEMAB, Mats Tingshagen Kommunstyrelsens ordförande och Sandra Lidberg, kommundirektör.

Mullsjö kommun har inlett ett samarbete för att utöka kommunen med 35 nya villatomter.

Igår tecknande kommunen ett avtal med OBOS Mark AB som ska bygga gator med tillhörande utformning samt ett vatten- och avloppsnät. Arbetet kommer senare att övergå till kommunen respektive Mullsjö Energi & Miljö AB. I gengäld kommer företaget ha rätten till att köpa marken.

För Mullsjö kommun är det ett steg att växa i lagom takt, enligt den strategi som kommunen har.

Det känns väldigt bra att kunna erbjuda nya färdiga bostäder för att locka fler personer att flytta till Mullsjö.

/André Karlsson, t.f. samhällsbyggnadschef

Kärleksudden tar form – fler hus installeras i juni 2022

På Kärleksudden står nu också första leveransen av radhus på plats. Läs mer i nyheten Första spadtaget på Kärleksudden, 6 april 2022

Kontakt

Senast uppdaterad:
3 juni 2022