Kamerabevakning ska förhindra brott och minska skadegörelse

Skylt med illustration på kamera och texten tv/videobevakning

Nu har Gunnarsboskolan och Trollehöjdskolan fått kameror installerade.

Skolorna har tidigare varit utsatta för skadegörelser och polisanmälningar.

Med hjälp av kamerorna kan vi förebygga, upptäcka och hantera eventuella eller redan inträffade brott.

/Lina Bergendahl, fastighetsingenjör

Filmar inte under skoltid

Kamerorna är inte aktiva under dagtid, utan bara under kvällar och nätter. Under helgerna är kamerorna aktiva dygnet runt. Allt enligt tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten, (IMY), som tidigare hette Datainspektionen. Vid brott kan polisen begära ut inspelat material.

Fler ställen ska övervakas av kameror

Fler platser ska få kameror installerade, exempelvis kommunhuset på Järnvägsgatan, Skogsgläntans förskola och Brandstationen.

Skyltar med information har satts upp på skolans fasad, men ska även fästas på stolpar vid alla bil-, gång- och cykelvägar till de berörda områdena.

Ska minska skadegörelse och minimera ekonomiska förluster

Lina berättar att kamerorna kostar 150 000 kronor, en engångskostnad, med underhåll inräknat.

För mer information läs mer på sidan Kamerabevakning

Kontakt

Senast uppdaterad:
1 juni 2022