Varg

Närbild på varg. Ansikte i fokus, vargen ser ut att vara lugn och nyfiken.

Foto av Steve från Pexels

De senaste dagarna har det förekommit varg i kommunen. Länsstyrelsen ansvarar för fridlysta djur.

Varg, bland andra stora rovdjur, är fridlyst. Länsstyrelsen anser att den observerade vargen i Mullsjö kommun är en ungvarg. Vargar kan lämna sitt uppväxtrevir från att de är cirka ett år. Dessa vargar, ungvargar eller vandringsvargar, rör sig över långa sträckor. Här kan du ta del av Länsstyrelsens information samt frågor och svar om varg.

Varg i Mullsjö kommun

I Jönköpings län finns det sedan vintern 2020/2021 ett delat revir med Västra Götalands län som kallas Brängenreviret, och sedan februari 2022 finns ytterligare ett revir i nordvästra delen av länet som kallas Bergaskogen. Även ensamma vargar rör sig i länet och i södra Sverige. En del ensamma vargar är stationära inom ett visst område. Under inventeringsäsongen 2021/2022 har två vargar konstaterats vara stationära, en i norra delen av Mullsjö och Habo kommun och en i delar av Gislaveds, Vaggeryds och Gnosjö kommun.

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, vilket i Sverige är björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Alla dessa djur är fridlysta. I Jönköpings län handlar det om lodjur, varg och kungsörn. Länsstyrelsen ansvarar för inventering av rovdjursstammarna och för besiktning av skador som misstänks ha gjorts av rovdjur.

Länsstyrelsen

Telefon: 010-223 60 00

Vilthandläggare, Länsstyrelsen

Linda Andersson, vilthandläggare
linda.andersson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 63 68

Richard Larsson, vilthandläggare
richard.larsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 64 31

Senast uppdaterad:
20 maj 2022