Hur vill DU se Mullsjö år 2040?

Barn som cyklar i Mullsjö centrum

Nu ska vi ta fram en ny vision för Mullsjö kommun! Det gör vi tillsammans, vi som bor och verkar i kommunen.

Visionen ska forma kommunens arbete i många år framöver. Därför vill vi veta vad du tycker. Vad är viktigt för att Mullsjö kommun ska vara en kommun som du vill leva, bo och verka i?
Du kan bidra till den nya visionen genom att besvara några frågor i vår enkät.

Vad är en vision?

Visionen är en viktig faktor för att skapa framgång som kommun. Det ligger mycket i möjligheten att skapa gemensamma framtidsbilder.

Visionen ger oss vägledning i vårt arbete. Den anger ett ideal, ett tillstånd att sträva efter. Det hjälper oss att göra val och att hålla en rak kurs. Den skapar förståelse för varför vissa beslut och vägval görs.

Dags att formulera en ny vision

Mullsjö kommun har haft nuvarande vision i 15 år. Men nu har åren gått och det är dags att ta fram en ny! Vi tar sikte på år 2040.

Planen är att kommunfullmäktige beslutar om den nya visionen under hösten.

Viktigt att många vill vara med

Under arbetet med att ta fram den nya visionen är alla som bor och verkar i Mullsjö kommun välkomna att vara med och bidra i utvecklingen av vårt samhälle. Det gör du genom att dela med dig av dina tankar och idéer via vår enkät. Enkäten finns även i pappersform på Infocenter, Järnvägsgatan 27 i Mullsjö.

OBS! Sista dag att besvara enkäten är 20 maj 2022.

Kontakt

Senast uppdaterad:
21 maj 2022