Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor

Föräldrar med barn på vandring i natur och karta i handen

Nu genomförs en hälsoundersökning i Jönköpings län för att se skillnader i hälsa och livsvillkor.

Hur mår kommunens invånare? I 2022 års enkät undersöker Region Jönköpings län, Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån den frågan.

Enkäten har skickats ut till slumpvis utvalda invånare över 16 år och syftet är att undersöka hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. På så vis kan man säkerställa hur befolkningen mår och följa hälsoutvecklingen över tid.

Region Jönköpings län och länets kommuner deltar med ett tilläggsurval för att också kunna få ett resultat på kommunnivå.

Har du fått enkäten? Var gärna med och besvara!

Förhoppningen är att så många som möjligt kan delta för att skapa en bred kunskap över hur hälsovillkoren ser ut både i kommunen, länet och landet.

Läs mer om undersökningen på Region Jönköpings läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:
19 april 2022