Hur kan du hjälpa skyddssökande från Ukraina?

Hand håller i rött hjärta av filttyg

Mullsjö kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina och har gott samarbete med myndigheter, frivilligorganisationer och lokala kyrkorna.

Vi fortsätter samla in uppgifter kring stöd som erbjuds till människor från Ukraina som kan komma att söka skydd i vår kommun.

Vill du vara med och bidra på något sätt? Varmt välkommen att kontakta oss.

Som ny i Sverige kan du få hjälp hos Drop-in med samhällsinformation och stöd för bankärenden, söka bostad, ersättningar, ansöka till skola och liknande.

Kontakt

Senast uppdaterad:
6 december 2023